เทศบาลตำบล บางไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางไผ่
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
บางไผ่
“ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจการศึกษา
ก้าวหน้าสู่สากล”
ศาสนสถานในชุมชน
บางไผ่
การศึกษาในชุมชน
บางไผ่
สนามฟุตบอลในชุมชน
บางไผ่
เทศบาลตำบลบางไผ่
www.bangphai.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 


   
   

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 


   
   

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและเส้นทางคมนาคม

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม การผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 


   
   

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านกีฬา ดนตรีและนันทนาการ ทุกระดับ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
 


   
   

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
และบริหารงานท้องถิ่น

พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่อง ใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
 


   
   

ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตของท้องถิ่น

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 064-6313395
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10