หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางไผ่
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบล
บางไผ่
“ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจการศึกษา
ก้าวหน้าสู่สากล”
ศาสนสถานในชุมชน
บางไผ่
การศึกษาในชุมชน
บางไผ่
สนามฟุตบอลในชุมชน
บางไผ่
เทศบาลตำบลบางไผ่
www.bangphai.go.th
1
2
3
4
5
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายนิพนธ์   แก้วเกิด ประธานสภาเทศบาลตำบลบางไผ่ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันททร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางไผ่ ชั้น 2
มีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
                       ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.2563
ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัด)
                   3.2  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                         ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักปลัด)
                   3.3  ขออนุมัติโองเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
                          (กองช่าง)
                   3.4  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                         พ.ศ.2563 (กองสาธารณสุข)                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 13.31 น. โดย คุณ สุธัญญา ขันทอง

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : ...............................
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10