ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางไผ่
 
  กราฟตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 22 ก.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256385,65475,798100,52590,04261,44845,87737,85514,13045,712---557,041
256281,679147,342147,36387,320139,828160,034106,51289,162104,69788,35958,84366,3831,277,522
2561128,41037,54451,98952,62831,72738,74837,12540,41078,07761,95853,56123,165635,342
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560   ถึง   31 ธ.ค. 2560   3,989
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,473,894
เริ่มนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี